Otocani.NET
Sve što trebate znati

USK: Premija zdravstvenog osiguranja za 2018.god. kao i prethodnih godina 20 KM

U poslovnicama banaka i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK od sredine decembra prošle godine počela je uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu i iznosi kao i prethodnih godina 20 KM i može se izvršiti do 30. aprila ove godine.

Premija je značajan prihod koji osigurava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i na godišnjem nivou iznosi od tri do 3,5 miliona KM. Uplatom premije osiguranici imaju besplatne sve zdravstvene usluge na području USK, dijagnostičke procedure, liječenje van USK i BiH, kao i transport u veće kliničke centre.

Zavod je kao i prethodnih godinu osiguranicima dao mogućnost da na jednoj uplatnici mogu izvršiti uplatu i za svoje članove porodice, uz obavezno upisivanje njihovih jedinstvenih matičnih brojeva.

Ko je oslobođen plaćanja

Od plaćanja premije oslobođeno je nekoliko kategorija, između ostalih porodice šehida i poginulih boraca, djeca do 15 godina koja su osigurana preko neke od nadležnih institucija. Oslobođeni su i RVI prema procentu invalidnosti, oboljeli od karcinoma, duševni bolesnici, paraplegičari te osobe s navršenih 65 godina.

Ostavi komentar!

Povezano