Statistika u Bosanskoj Krupi: Uskladiti obrazovanje i tržište rada,poboljšati uslove rada i spriječiti odlazak

U općini Bosanska Krupa krajem prošle godine radilo je 3097 lica ili 11,1 %, dok je nezaposlenih bilo 4850 ili 25,7 %. Na području općine Bosanska Krupa, zaključno sa februarom 2017. godine, ukupno je registrirano 330 fizičkih i 309 pravnih lica koji obavljaju privredne djelatnosti, dok je prosječna neto plata iznosila 772 KM.

Ovo je samo dio podataka koji se nalaze u dokumentu „ Analiza o procjeni privrednog sektora vezano za kratkoročne i dugoročne potrebe za radnom snagom te o poslovnom ambijentu u kojem obavljaju privrednu djelatnost” , a kojeg je provodila općina Bosanska Krupa tokom novembra i decembra prošle godine.

Analiza je rađena sa ciljem sticanja realnog uvida u stanje trenutne zaposlenosti i potreba za novim zapošljavanjem kao i dobijanja kvalitetnije slike o potrebnim profilima radnika u našoj općini. Anketirano je ukupno 50 privrednika (30 pravnih i 20 samostalnih poduzetnika koji svoju djelatnost obavljaju kao fizička lica).

Pored klasičnih statističkih pokazatelja tražili su se i odgovori na pitanja kakav je poslovni ambijent u općini, kakav je kvalitet usluga na području općine i sl.

Najviše radnika zapošljava se u oblasti proizvodnje

Od ukupnog broja ispitanih privrednih društava i poduzetnika obuhvaćenih anketom, proizvodnom djelatnošću se bavi 40,7 % , uslužnom 30,5 %, trgovinom 16,9 % , ugostiteljstvom 11,9 %. U periodu 2013,2014 i 2015. godina najviše je radnika zaposleno u oblasti proizvodnje 67% što je za 5,5 % više u odnosu na 2014 godinu.

Najviše zaposlenih je sa srednjom stručnom spremom (80%). Što se kapitala tiče (gledano na anketirana pravna i fizička lica) uglavnom je riječ o domaćem kapitalu u procentu 80% – 100 %.

32% poslodavaca su u skladu sa svojim planovima uvođenja promjena u tehnologiji i organizaciji rada naveli potrebe za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika. U većoj mjeri su iskazane potrebe za dodatnim vještinama za zanimanja računovodstvena znanja, znanja stranih jezika, vještine ophodenja s klijentima, vještine timskog rada, dodatne obuke za konobare i kuhare, dodatne obuke za zavarivače,CNC mašine, obuke na savremenim mašinama, informatička osposobljenost i sl.

Najtraženiji radnici u Općini : zavarivači,inžinjeri mašinstva,kuhari,konobari
U pronalaženju potrebnih radnika u 2015 godini, mišljenja su podijeljena, tako da su se polovično izjasnili da nemaju poteškoća u pronalaženju potrebnih radnika, dok je druga polovina anketiranih privrednika izjavila da imaju probleme u većem obimu a to je i najizraženije nezadovoljstvo poslodavaca a odnosi se na nedostatka radnika traženog zanimanja i sa adekvatnim znanjima, vještinama i iskustvom kao i zbog problema zbog odlaska radnika u inostranstvo i rada radnika sa znanjima i vještinama na crno. Najtraženiji radnici su : zavarivač, varioc,strojar i inžinjer mašinstva, kvalifikovani konobari i kuhari.

Pojava manjka zaposlenika stručnih zanimanja ukazuje na neuskladenost potreba tržišta rada i srednjoškolskog obrazovanja, naročito zbog činjenice da su upravno stručna zanimanja već godinama problem na tržištu rada,kaže se u analizi. Prema vrsti djelatnosti najviše potreba je iskazano u proizvodnji 75,08% od čega su potrebe u oblasti metaloprerade 85,6 %.

Generalno mišljenje anketiranih privrednika je u 48% slučajeva ocijenjeno kao zadovoljavajuće, 32% je ocijenjeno kao dobro, 18% kao loše a 2 % se izjasnilo da je Bosanska Krupa izuzetno dobro mjesto za poslovanje.

Po mišljenju 44% privrednika, usluga koju treba prvo unaprijediti je održavanje puteva, a 2 1 % se izjasnilo da prvo treba unaprijediti uslugu podrške malim i srednjim preduzećima.

/Radio BK

Ostavi komentar!

Povezano