MEG projekt: Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga na području općine Bosanska Krupa

MEG projekt implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansira Vlada Švicarske. Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i direktor JKP „10. Juli“ Nijaz Tatarević danas su potpisali ugovor o pružanju javnih vodnih usluga na području općine.

Ugovor je potpisan u svrhu osiguranja uslova za pružanje i razvoj javnih vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i ostvarivanja javnog interesa u tim djelatnostima, što podrazumijeva zadovoljavanje onih potreba društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa, privrednih i drugih subjekata na području općine.

„Ovo je jedan historijski dokument u kojem su regulisana međusobna prava između Općine Bosanska Krupa i JKP „10. Juli“, konkretan potez kojim Općina preuzima određene obaveze.

Ukoliko se utvrdi da preduzeće nije poslovalo pozitivno zbog cijene, gubitke, odnosno troškove snosit će Općina. Bitna je još jedna stavka, a to su socijalni slučajevi. Ugovorom je Općina preuzela obavezu da finansira socijalno ugroženo stanovništvo, dakle svi oni koji ne mogu plaćati obaveze a proističu iz komunalnog preduzeća, Općina je dužna da to od naredne godine planira u svom budžetu i da te obaveze ispoštuje“, ističe direktor JKP „10. Juli“ Nijaz Tatarević.

Oko 700.000 građana, uključujući i 40.000 socijalno isključenih, imat će koristi od poboljšanih lokalnih službi, novih mogućnosti zaposlenja, kao i poboljšanih uslova za razvoj privrednog sektora. Budžet samo za prvu fazu projekta koja traje do 2020. godine iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka.

Ostavi komentar!

Povezano