Otocani.NET
Sve što trebate znati

Krupa Kabine d.o.o Bosanska Krupa: Saopćenje za javnost

Društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. poslije dugotrajnih i kontinuiranih lažnih informacija o plaćamaradnika kompanije želi jasno i istinito obavijestiti javnost da je prosječna neto plata zavarivača, s ugovorom na neodređeno vrijeme, u mjesecu martu 2017.godine bila 894,55KM(uključujući maksimalno 8 sati prekovremenog sedmicnog rada i prevoz na posao).

Za gore navedenuplatu treba jos dodati obezbijeđen topli obrok , radne cipele i odjelo, regles koji firma isplacuje imajuci pozitivne rezultate poslovanja, ekonomske stimulacije za oba Bajrama, plaćeni godisnji odmor te dva osiguranja u slučaju eventualne nezgodes kojim su radnici pokriveni 24 sata, 7 dana u sedmici.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim vrijednimradnicima koji cijene i poštuju „KRUPA KABINE“ d.o.o., kompaniju koja je sa svojim radnicima postala primjer uspješne talijanske investicije u Bosni i Hercegovini.

Kompanija trenutno zaposljava 250 radnika i kontinuirano smo u potrazi za novim kadrom.

Direkcija „KRUPA KABINE“ d.o.o.

Ostavi komentar!

Povezano