Otocani.NET
Sve što trebate znati

Javni poziv za stručne saradnike/ce za rad s mladima

Želite raditi sa mladima? Evo prilike za Vas 🙂

Objavljen je Javni poziv za za stručne saradnike/ce za rad s mladima!

Na obuku se mogu prijaviti sve osobe nastanjene u Bosni i Hercegovini koje imaju završenu najmanje srednju školu, rade s mladima u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima, nevladinim organizacijama, savjetovalištima i institucijama koje provode projekte za mlade.

Sve informacije o Javnom pozivu dostupne su na: http://mladi.org/url/cs

Ostavi komentar!

Povezano