Otocani.NET
Sve što trebate znati

Budite oprezni prilikom čišćenja svojih posjeda

Sa poboljšanjem vremenskih prilika, stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, poljoprivrednog zemljišta isl. uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja.

Često se kroz praksu dešavalo da ostavljanjem požarišta bez nadzora nesavjesni pojedinci prouzrokuju velike štete na materijalnim i šumskim dobrima.

U svim slučajevima uzrok nastalih požara na otvorenom prostoru je ljudski faktor. U ovom periodu nadležne službe poput Službe za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Bosanska Krupa izdaje upozorenja i apele stanovništvu kojima podsjeća da je zabranjeno svako loženje vatre, paljenje korova i suhe trave bez nadzora pozarišta kao i prethodne najave i odobrenja od strane PVJ općine Bosanska Krupa.

U upozorenju Službe za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Bosanska Krupa se navodi da se u slučaju težih posljedica izazivanja opće opasnosti po ljudske živote i materijalna dobra takve situacije tretiraju kao krivično djelo prema Krivičnom zakonu FBiH, za koje su propisane stroge krivične sankcije.

Ostavi komentar!

Povezano