Otocani.NET
Sve što trebate znati

Objava Javnog poziva – “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2017.godinu

JAVNI POZIV za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ “ za 2017.godinu

Javni poziv turizam 2017 8_8_2017.pdf

 OBRAZAC aplikacioni 2017 8_8_2017_.doc

01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)(2).doc

02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)(2).doc

03 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)(2).doc

04 izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti.doc

Ostavi komentar!

Povezano