Otocani.NET
Sve što trebate znati

Obavijest o subvencioniranju troškova komunalnih usluga

Obavještavaju se građani općine Bosanska Krupa da je stupila na snagu Odluka o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Subvencioniranje podrazumijeva plaćanje dijela troškova usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda koje pruža JKP “10.Juli” d.o.o. Bosanska Krupa.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi JU „Centar za socijalni rad Bosanska Krupa“, a na zahtjev osobe koja želi ostvariti to pravo.

Detaljnije informacije koje se odnose na prava, uslove, kriterije i način utvrđivanja prava na subvencioniranje mogu se dobiti u JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa.

Ostavi komentar!

Povezano