Otocani.NET
Sve što trebate znati

Najava poziva za obuku nezaposlenih lica za zanimanje zavarivač!

Općina bosanska krupa će početkom novembra 2017. godine objaviti: Javni poziv nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje unsko-sanskog kantona, za prijavu učešća u programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač i za sticanje odgovarajuće stručne spreme – sss kv zavarivač.

Predmet ovog javnog poziva će biti odabir 80 kandidata/nezaposlenih lica koji su zainteresirani da pohađaju obuku (stručno usavršavanje/prekvalifikaciju/dokvalifikaciju) za zanimanje zavarivač u Bosanskoj Krupi. Obuka će biti kreirana prema potrebama poslodavaca u metaloprerađivačkoj industriji, a nakon obuke očekuje se zapošljavanje 76 lica koja uspješno završe obuku.

Ciljnu grupu po Javnom pozivu čine nezaposlena lica sa srednjom stručnom spremom (III i IV stepen stručne spreme) i lica sa završenom osnovnom školom, a koja su na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK), koja nemaju certifikate za varioca. Prednost imaju lica koja su mašinske ili elektro struke i lica na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona – Biro Bosanska Krupa.

Ovaj javni poziv i obuka su dio projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa” koji implementira Općina Bosanska Krupa u saradnji sa PLOD Centrom iz Bihaća, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“ u Bosanskoj Krupi, Službom za zapošljavanje USK, te poduzećima: ACMA GROUP, BOSANKAR, KRUPA KABINE, NOVI MOST i ZAH, a u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Cilj projekta koji se sprovodi u Bosanskoj Krupi je uspostaviti sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bosanska Krupa, unapređenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu u Unsko-sanskom kantonu, te provođenje najavljenog programa edukacije za minimalno 80 nezaposlenih lica i zapošljavanje minimalno 76 lica koja uspješno prođu obuku.

Ostavi komentar!

Povezano